Przekład umów – tłumaczenia z języka angielskiego na polski

Tłumaczenie umów z języka angielskiego na polski to zadanie wymagające dużej wiedzy specjalistycznej, zarówno językowej, jak i prawnej. Przekład tego typu dokumentów musi być przede wszystkim precyzyjny i wierny oryginałowi, by strony umowy miały pewność, że wszelkie ustalenia są zrozumiałe i jednoznaczne.

Pierwszym kluczowym aspektem przekładu umów jest terminologia prawna, która bywa bardzo specyficzna dla danego systemu prawnego. Tłumacz musi wykazać się znajomością nie tylko języka angielskiego oraz polskiego, ale także obowiązujących w obu krajach przepisów prawnych i zwrotów stosowanych w praktyce.

Kolejnym istotnym elementem są kwestie gramatyczne i stylistyczne. Tłumacz powinien być w stanie zachować spójność tekstu, zachowując jednocześnie strukturę językową właściwą dla dokumentów prawnych. W przypadku tłumaczeń umownych nie ma miejsca na eksperymenty językowe czy swobodne interpretacje – konieczna jest dbałość o szczegóły i jasność przekazu.

Oprócz terminologii i gramatyki, tłumacz musi również zdawać sobie sprawę z różnic kulturowych i biznesowych oraz z konwencji obowiązujących w danym kraju. To umiejętność, której nie można przecenić, ponieważ brak jej może prowadzić do nieporozumień czy nawet sporów prawnych.

Wyzwania stojące przed tłumaczami prawnymi w procesie przekładu umów

Praca tłumacza angielskiego, zwłaszcza w przypadku przekładu umów, wiąże się z licznymi wyzwaniami. Przedstawiamy kilka z nich:

 • Różnice systemów prawnych – porównywanie między systemem common law (obowiązującym np. w USA) a systemem cywilnym (charakterystycznym dla Polski), może być trudne. Tłumacz musi zdobyć odpowiednią wiedzę na temat obu systemów oraz poznać specyficzne dla nich terminologie.
 • Brak jednoznaczności w tłumaczeniu terminologii – występują sytuacje, gdy nie ma odpowiednika polskiego dla określonego terminu prawnego z języka angielskiego. Wtedy tłumacz musi znaleźć sposób na jak najwierniejsze oddanie znaczenia oryginalnego tekstu, co bywa nie lada wyzwaniem.
 • Zachowanie struktury i stylu dokumentu prawnego – tłumacz powinien być w stanie przekazać nie tylko treść, ale także ton i styl dokumentu. Nie należy stosować potocznego języka ani używać synonimów, które mogą zmienić pierwotne znaczenie umowy.
 • Termin realizacji – w przypadku tłumaczenia umów, czas odgrywa szczególnie istotną rolę. Tłumacz musi wykazać się nie tylko solidną wiedzą, ale także zdolnością do szybkiego przetwarzania informacji i pracy pod presją czasu.

Jak zachować precyzję oraz wierność treści oryginalnej w tłumaczeniach umów

Aby zapewnić precyzję oraz wierność treści oryginalnej w tłumaczeniu umów, tłumacz powinien postępować zgodnie z kilkoma zasadami:

 • Starannie analizować każdy fragment tekstu źródłowego, sprawdzając kontekst i zrozumienie jego treści.
 • Korzystać z odpowiednich narzędzi, takich jak słowniki prawnicze czy glosariusze, aby otrzymać informacje na temat specyficznych terminów.
 • Weryfikować swoje tłumaczenie z innymi źródłami, np. porównując je z innymi umowami czy komentarzami prawnymi.
 • Konsultować się z ekspertami, prawnikami lub osobami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie prawa, jeśli tłumacz napotyka na trudności w swojej pracy.
 • Zachować odpowiednią strukturę językową oraz stylistykę, dostosowując przekład do konwencji obowiązujących w danym kraju.

Porady i najlepsze praktyki dla skutecznego tłumaczenia umów międzynarodowych


Współpraca z klientami z różnych krajów przynosi wiele korzyści, ale również stawia przed nami wyzwania związane z tłumaczeniem umów międzynarodowych. Poniżej przedstawiamy kilka porad i najlepszych praktyk, które można wykorzystać w procesie tłumaczenia:

 • Zapoznanie się z systemem prawnym obu stron – aby unikać nieporozumień wynikających z różnic w systemach prawnych, warto przed rozpoczęciem przekładu zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat.
 • Korzystanie ze standardowych formularzy umów – to bardzo pomocne narzędzie, szczególnie gdy dana umowa dotyczy zagadnień powszechnie obecnych w biznesie (np. umowy o współpracy, umowy sprzedaży itp.).
 • Konsultacje z prawnikami czy radcami prawnymi biegłymi w prawie międzynarodowym – mogą być niezbędne w przypadku umów o dużym znaczeniu gospodarczym czy zawiłych kwestiach prawnych.
 • Praca z zaufanymi tłumaczami specjalizującymi się w tłumaczeniach prawniczych – profesjonalny tłumacz upewni się, że przekład umowy jest zgodny z wymogami prawnymi obowiązującymi w obu krajach.

Stosując się do powyższych wskazówek, można znacznie zwiększyć szanse na sukces w drodze do skutecznego tłumaczenia umów międzynarodowych.