Przekład dokumentacji medycznej – tłumaczenia z angielskiego na polski

W dobie globalizacji i swobodnego przepływu informacji, Kołodziej – Albion tłumaczenie dokumentacji medycznej na różne języki stało się niezbędne. Dziedzina ta wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także znaczna wiedza z zakresu medycyny i farmakologii. Artykuł przedstawia istotę przekładów medycznych oraz wyjaśnia, dlaczego nauka tych specjalistycznych umiejętności jest tak ważna dla branży.

Dlaczego tłumaczenia medyczne są tak istotne dla branży medycznej?

Tłumaczenia medyczne mają kluczowe znaczenie dla międzynarodowej współpracy naukowo-medycznej oraz handlu produktami leczniczymi i urządzeniami medycznymi. Stanowią one warunek konieczny w procesie rejestracji leków czy technologii na zagranicznych rynkach, ułatwiają komunikację między specjalistami a pacjentami posługującymi się innym językiem oraz zapewniają dostęp do aktualnej wiedzy z całego świata.

Bogactwo docelowych odbiorców pokazuje skalę tego sektora: od regulatorów rynku farmaceutycznego, po szpitale i placówki badawcze oraz firmy zajmujące się marketingiem usług zdrowotnych. Dodatkowo współpraca międzynarodowa doprowadziła do stworzenia standardów i wytycznych, które mają na celu ułatwienie porozumienia międzynarodowego w rzeczy zagadnień związanych z ochroną zdrowia.

Tłumaczenia medyczne mają kluczowe znaczenie dla międzynarodowej współpracy naukowo-medycznej oraz handlu produktami leczniczymi i urządzeniami medycznymi

Najważniejsze terminy i zasady w przekładzie dokumentacji medycznej

 • Terminologia: Specjalistyczna terminologia jest kluczowym elementem tłumaczeń medycznych. Dlatego też dobrze jest przygotować słowniki, glosariusze lub korzystać z gotowych źródeł.
 • Jednolitość: Warto być konsekwentnym w stosowaniu terminologii oraz formatowania – wyjaśniając ewentualne różnice występujące pomiędzy językami.
 • Wybór narzędzi CAT: Korzystanie z odpowiednich narzędzi wspomagających tłumaczenie (Computer Assisted Translation, CAT) może usprawnić cały proces oraz pomóc utrzymać terminologię na właściwym poziomie.

Rodzaje dokumentów medycznych wymagających profesjonalnego tłumaczenia

 • Etykiety produktów i ulotki dla pacjentów: Takie materiały muszą być przystępne dla docelowych użytkowników, a jednocześnie precyzyjnie oddawać informacje o leku czy urządzeniu.
 • Dokumentacja techniczna: Są tu m.in charakterystyka produktu leczniczego (SmPC), raport np.w sprawie leków-sierot.
 • Protokoły badawcze i raporty z badań klinicznych: Precyzja, jasność i zrozumienie tych dokumentów to podstawa dla prowadzenia odpowiednich procedur przy wprowadzaniu produktu na rynek.

Kluczowe wyzwania i pułapki w procesie tłumaczenia tekstów medycznych

 • Terminologia: Jednym z największych wyzwań jest opanowanie bogatej terminologii oraz rozumienie jej kontekstu – wymagane są merytoryczne konsultacje z ekspertami ds. medycyny/farmacji.
 • Zmiany wynikające ze środowiska regulacyjnego: Konieczne jest uwzględnianie różnic pomiędzy krajowymi lub międzynarodowych standardów (farmakopei) czy wymagań prawnych w dostosowywaniu do nich przekładu.
 • Kulturalizacja: Nieocenione by potrafić dostosować się do oczekiwań konkretnego kraju lub regionu, a zwłaszcza do systemów opieki zdrowotnej współpracujących ze sobą.

Kontrola jakości i legalizacja – jak zapewnić najwyższą jakość przekładu dokumentacji medycznej

 • Kwestia kontroli: Aby się upewnić, że tłumaczenie jest poprawne merytorycznie i językowo, warto wdrożyć etap weryfikacji przez drugiego tłumacza.
 • Sprawdzenie terminologii: Potwierdzanie poprawności użytej terminologii na bazie źródeł np.Scopus, Pubmed etc może umożliwić lepsze wyłapanie błędów lub niejasnościami terminologicznymi.
 • Legalizacja dokumentów: W przypadku materiałów urzędowych konieczne bywa posiadanie przekładów uwierzytelnionych, które wykonają zawodowi tłumacze przysięgli.