W dobie globalizacji i swobodnego przepływu informacji, Kołodziej – Albion tłumaczenie dokumentacji medycznej na różne języki stało…